Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Precis som att börja omNinni Holmqvist: Precis som att börja om (2014)

Romanen inleds som följer: ”Vi har städat hela dagen. Det har hunnit bli kväll när mamma, Yvonne och jag går igenom villan för att kontrollera att allt är rent och snyggt, att ingenting glömts kvar, att alla fönster är stängda, och att inga strykarkatter eller andra djur har tagit sig in i huset medan vi alla har sprungit ut och in med dammsugare, hinkar, trasor och borstar.” Året är 1980, berättelsens huvudperson, Pia-Lisa, är 22 år och lämnar för sista gången sitt barndomshem som har bytt ägare. Därpå förflyttas handlingen till 1963.

I slutet av romanen återkommer skildringen av när Pia-Lisa lämnar barndomshemmet för sista gången. Skildringen överensstämmer ordagrant med inledningen, men denna gång är det skrivet i imperfekt istället för presens. Då har läsaren fått följa Pia-Lisa genom barndoms- och ungdomsår – och genom händelser som föregått försäljningen av barndomshemmet.

Berättelsen är suggestiv, även om den skildrar en svensk vardag som på många sätt är ordinär. Som läsare får jag tidigt känslan av att något döljer sig under den vardagliga ytan, utan att kunna ana vad det är eller vara säker på att det alls är så. Kanske är jag bara lurad av det fragmenterade och begränsade barnperspektivet i romanens första del? Det visar sig emellertid att det finns hemligheter i Pia-Lisas familj. Framför allt löper de obesvarade frågorna kring en människas plötsliga försvinnande som ett mysterium genom hela berättelsen. Allteftersom Pia-Lisa blir äldre och kan se försvinnandet ur nya perspektiv, nystas mysteriet delvis upp. Om det sedan är individuella val eller konventioner som är den främsta orsaken till försvinnandet, är en fråga öppen för diskussion.

Sammanfattningsvis är det en vacker, smärtsam och utmanande uppväxtskildring med potential att beröra såväl cyniker som romantiker.

Ninni Holmqvist har publicerats som skönlitterär författare sedan mitten av nittiotalet. Hennes böcker finns översatta till ett flertal språk.

/M-P