Skjut apelsinen

Etiketter

, , , , , ,

Skjut apelsinen (2010) av Mikael Niemi

skjut apelsinen

Huvudpersonen i Skjut apelsinen är en 16-årig kille som berättar om sin vardag i en svensk småstad. Hans namn nämns aldrig. Han bor tillsammans med sin ensamstående mamma och beskriver sig själv som udda, utanför, osynlig och töntig. Men en dag ska han ta revansch och bli sedd, men inte på omgivningens villkor, utan på sina egna!

De jämnåriga i omgivningen beskrivs av huvudpersonen som fantasi- och viljelösa. En skock som är lätt att dela in i grupper utifrån klädsel, klasstillhörighet och gymnasieprogram. Det är därför bättre att bli sedd genom att göra något fullständigt oväntat, anser han. Att göra något som sticker ut, p.g.a. att ingen annan skulle göra samma sak. Det kan vara sådant som generellt anses som pinsamt, t.ex. att gå till skolan klädd i sin mammas grälla städrock eller att medvetet ha en stor snorkråka på kinden under en hel skoldag. Det viktiga, menar huvudpersonen, är att genomföra det med högburet huvud och aldrig visa sig osäker eller rädd. Skolkamraternas reaktioner och förolämpningar tar han som bevis på deras okunnighet. Inte minst, föraktar han dem för deras fantasilösa tillmälen. Han påpekar hur rikt vårt språk är, vilka möjligheter till variation det erbjuder. Men trots språkets rikedom, kommer skolkamraterna inte på något annat att säga än ”bög”, när de ska förolämpa honom för hans städrock.

Som en reaktion på omgivningens fantasilöshet, börjar huvudpersonen att skriva. Han vill i sina texter påvisa språkets möjlighet till variation. Och han växer med det! Det ger honom ett övertag och en möjlighet att omkullkasta rådande spelregler. En av de första texter han skriver är formulerad som en språkligt mycket varierad och sprudlande förolämpning riktad till den som läser texten. Han sprider den anonymt på skolan och lyckas, till sin belåtenhet, skapa stor uppståndelse bland både lärare och elever. Språket blir därmed ett medel för honom att upprätthålla sin värdighet, trots motgångar och hotande känslor av meningslöshet.

Betydelsen av den styrka och trygghet huvudpersonen erhåller tack vare språket, framträder tydligt i kontrast till en annan av skolans elever, Pålle. Pålle kommer från ett dysfunktionellt hem och känner sig, liksom bokens huvudperson, osedd och utanför i skolan. Även han vill ta revansch. Men Pålle har inte språket, han har bara sin isolering och sitt våld. Pålles reaktion på sin ensamhet och maktlöshet blir därför en reaktion helt utan hopp – och djupt destruktiv, dessutom.

Skjut apelsinen är drygt fem år gammal, men har inte förlorat i aktualitet. Tvärtom.

/ Mats-Peter

Gyllene sonen

Etiketter

, , ,

Gyllene sonenGyllene sonen är Pierce Browns andra bok i Rött uppror-triologin och denna del är minst lika spännande som den första. Darrow har nu valts ut att tillhöra  ÄrkeGuvernör Augustus.  Men Augustus tycker inte att Darrow har fullgjort sin del av  avtalet och kommer därför att auktionera  ut honom under nästa stormöte med alla familjer inom de GYllene. Men Darrow utmanar istället Cassius av Bellona i en duell som han vinner och höjer sin status. Darrow och hans allierade startar ett uppror mot regenten och hennes familj efter att de försökt störta Augustus som ÄrkeGuvernör. Ares söner tar återigen kontakt med Darrow och hans planer på att störta samhällets strukturer med de ändamålsenligt färgkodade samfundet fortskrider. De Gyllene sitter på all makt och Makalöst ärrade är mänsklighetens grymmaste och mest begåvade inom de gyllene. Trots att det är mycket intriger och krig i denna del, så handlar denna fantasyserie också om starka band och brustna löften. En bra, spännande och läskig fortsättning på denna hårdkokta Dystopi/ Sci.Fi – historia helt enkelt. /A-K

När hundarna kommer

Etiketter

, , , , ,

låt hundarna kommaJessica Schiefauer har igen blivit Augustprisnominerad med sin nya bok ” Låt hundarna komma”. Författaren är uppvuxen i Kungälv och var sjutton är när en ung människa misshandlades till döds. En händelse som hon menar har satt sina spår. Denna bok har hon baserat på sina erfarenheter skrivit en berättelse som skakar om och berör. Boken startar i april och slutar ett år senare i mars. Man får följa händelseutvecklingarna som kommer att prägla huvudpersonerna i resten av deras liv. Det handlar om bröderna Anton och Isak. Isak möter Ester och blir snabbt förälskad. Hans liv blir uppfyllt att henne, all tid går åt till deras relation och han kommer att till sist nästan känna sig kvävd av deras relation. Vid sidan om möter Anton en äldre kille som han börjar umgås med under sommaren Han hänger med killens gäng och hans hund. Den osäkre Anton som försöker hitta sin identitet blir indragen i gänget mer och mer, och blir fascinerad av den äldre killen. Detta är en oerhört gripande berättelse som man som läsare blir indragen och engagerad i. Små vardagliga detaljer som kan få och har stora betydelser i relationer och handlingar. /A-K

Här är jag nu

Etiketter

, , , ,

Här-är-jag-nu-330x520En angelägen berättelse behandlas i denna ”feelgood” roman. Abdi och hans dotter Rebecca hamnar i Glasgow, Skottland, efter en dramatisk flykt från Somalia via flyktingläger. Rebecca är traumatiserad efter sina upplevelser och har slutat prata. Abi gör allt för att skydda sin dotter och finna sin plats i det nya landet. I Somalia var han fiskare och i flyktinglägret undervisade han, i Skottland har han svårt att veta vad han ska göra. I ett integrationsprojekt blir han tilldelad Deborah som mentor. Deborah är barnlös och änka och har arbetat som lärare men efter maken död har hon inte orkat ta tag i sitt liv. Deborah och Abdi börjar lite stapplande och stelt bygga en relation. Vänskapen växer sig starkare efterhand som de tar del av varandras olika men brokiga förflutna. En stark berättelse som får läsaren att tänka efter, alla bär vi på sorger och förutfattade meningar om andra människor, som kan överbyggas med kunskap och vänskap. /A-K

Soldater: om kamp, dödande och död

Etiketter

, , ,

wpid-9173373729Soldater: om kamp, dödande och död av Sönke Neitzel och Harald Welzer (2013)

Soldater handlar om andra världskriget och bygger företrädesvis på ett källmaterialet bestående av i hemlighet avlyssnade samtal mellan tillfångatagna tyska soldater. Materialet ger en unik inblick i de tyska soldaternas förhållande till kriget och nazismen, eftersom det inte är tillrättalagt i förhållande till varken omvärldens eller eftervärldens värderingar. Materialet indikerar därför vissa svar på den ofta diskuterade frågan om vad tyskarna kände till om förintelsen, medan den pågick.

Författarna – en historiker och en psykolog – återkommer genom hela boken till frågan om i vilken mån de tyska soldaternas våldsutövning kan förklaras utifrån den nazistiska ideologin eller utifrån det faktum att de är soldater. Även om frågan inte får något enkelt och entydigt svar, lutar författarna åt slutsaten att de tyska soldaternas våld främst bör förklaras utifrån en militär referensram; ”soldater dödar för att det är deras uppgift” (s. 361). De finner stöd för slutsaten i jämförelsen med bl.a. amerikanska soldaters dokumenterade konversationer och brev till anhöriga – från både Vietnam och Irak. Jämförelsen indikerar att oavsett vilken politisk ideologi soldater strider för, är kriget som sådant den främsta förklaringen till deras beteende. De vill göra ett bra jobb, de vill överleva och de vill hämnas sina döda kamrater – vilket gör att allmänmänskliga moraliska betänkligheter ges låg prioritet.

Därmed inte sagt att de nazistiska soldaternas attityder är opåverkade av sitt lands och sin tids normer och värderingar. I källmaterialet återspeglas både antisemitism och blind tilltro till Hitler. De tyska soldaterna ger också uttryck för en fanatism som bl.a. tar sig uttryck i att de ser det som sin plikt att fortsätta slåss ”till sista patron”, även om slaget är förlorat. Fanatismen är dock inte unik för de tyska soldaterna och andra världskriget – och går följaktligen inte att härleda bara till den nazistiska ideologin. Fanatism var en hederskodex i bl.a. det tyska militärväsendet och samhället redan långt före andra världskriget. Författarna menar emellertid att fanatismen fick ett sällsamt genomslag bland de nazistiska soldaterna.

Sammanfattningsvis kan boken sägas ge en del förklaringar till hur enskilda människor – som i fredstid var vanliga, hyggliga medborgare – inte bara tillät utan också bidrog till nazisternas fasansfulla brott mot mänskligheten. Boken kan också hjälpa till att punktera myten om det ärofulla, gentlemannakriget. Kriget som sådant leder till övergrepp på både civila och soldater, oavsett vad Genevekonventionen säger. Det enda som kan skilja sig åt mellan olika krig är omfattningen av övergreppen.

/Mats-Peter

Araben

Etiketter

, , , ,

araben-rohi_poonehPooneh Rohis debutroman handlar om existens och rötter, om att tillhöra eller inte. Vi möter den namnlöse Araben i vartannat kapitel. Han vandrar runt i ett snöigt Stockholm, livet här blev inte som han tänkt sig. Han har fått ett brev från Teheran som berättar om en gammal väns bortgång. Brevet river upp minnen och sår. Hemma i Iran var han civilingenjör här i Sverige har han inte lyckts ta plats på arbetsmarknaden. Nu går han här på den knarrande vackra snön och funderar på hur hans liv har format sig. I de andra kapitlen får man möta den unga kvinnan Yasaman, hon kom till Sverige som barn och har vaga minnen av sitt hemland. Hon har lyckats med studier och är väl integrerad i det svenska samhället. Hon letar bostadsrätt med sin svenske pojkvän och söker forskartjänst på universitetet. Utåt sett är det bara hennes svarta krulliga hår som visar att hon har en annan bakgrund. Men inom sig bär hon liksom Araben på en sorg av att sakna något, av att ha blivit tvingad till detta livet. Texten är vacker och bygger än fin stämning. Detta är en igenkännande beskrivning av samtiden. /A-K

Den okända histoorien om Frankie Landau- Banks

Etiketter

, , ,

den-okanda-historien-om-frankie-landau-banksFörfattaren E. Lockhart har i boken ” Den okända historien om Frankier Landau-Banks” uppmärksammat  manliga strukturer som byggts upp inom olika typer av slutna sällskap. I denna boken handlar det om en Internatskola som tidigare var en skola enbart för pojkar. Trots att skolan har öppnat upp för blandade klasser och numera tar emot både pojkar och flickor så finns gamla kulturer kvar som hålls vid liv. Bokens huvudperson är Frankie under sommarlovet har hon växt till sig, i skolan blir hon uppmärksammad av populära Matthew Livingston.  Snart blir Matthew och Frankie ett par och det innebär en statushöjning för Frankie. Men ganska snabbt upptäcker hon att hon inte alltid är välkommen in i Matthews kompiskrets. Hon börjar undersöka vad killarna har för hemliga träffar och planerar hur hon ska kunna bevisa för dem att hon är en lika värdig medlem i deras hemliga sällskap som de är. Men det innebär att hon ger sig in i en kamp där hon riskerar att förlora Matthews tillit. En lättläst och medryckande bok i High School miljö som ifrågasätter manliga normer. /A-K

Rött uppror

Etiketter

,

Rött upprorRött uppdrag är författaren Pierce Browns första del om en framtidsvärld 700 år framåt i tiden. Människan har erövrat Rymden, och ett par mktiga familjer styr över allt. Huvudpersonen Darrow är Röd, en av de lägre färgerna i samhället, han tillhör de människor som arbetar för de Gyllene som är högst upp i hierarkin. De röda lever under slavlika förhållanden medan de Gyllene lever i lyx. Darrow är en ung gruvarbetare, en helvetesdykare som de kallas de som tar på sig de våghalsiga uppdragen i gruvan. Han är gift med Eo, en modig vacker kvinna som han har varit vän med sedan barnsben. Eo är tuff och har svårt att finna sig i alla lagar som begränsar deras liv. Hon är arg på överheten. Eo tar med Darrow till en dal som inte är tillåten för dem att vistas i. De röda lever under jorden och har aldrig fått se stjärnhimlen. De blir tagna på bar gärning och kommer att straffas inför alla de andra Röda. Eo kan inte hålla tyst och blir dödad, medan en hemlig organisation lyckas rädda Darrow. Darrow blir indragen i en hemlig komplott, de vill transfomera Darrow till en gyllene för att kunna ändra på samhällsstrukturen. En lång och plågsam resning kan ta sin början. En otroligt spännande och hårdkokt dystopi. ser mycket fram emot nästa del. /A-K